EN
HE

ברוכים הבאים

אנא הכניסו פרטיכם לכניסה

25
בתי חולים
כלליים

"בית הספר של אחר הצהריים"
8
בתי חולים לבריאות הנפש

"בית ספר לחיים"
8
בתי חולים שיקומיים וסיעודיים

"בית ספר האור"
מרחבי למידה חדשניים
צפו בהצצה לשיעור צילום מקוון של סאסא סטון