EN
HE

ברוכים הבאים

אנא הכניסו פרטיכם לכניסה

מרחבי למידה חדשניים

מרחבי למידה חדשניים

מרחב למידי חדשני הוא מתחם למידה "עתידני" התומך במתכונת חינוכית חדשנית ופורצת דרך מבוססת התנסות חווייתית ומעשירה, בסביבה התורמת מימד נוסף/ חדש להבנה, הפנמה והנאה מהחומר הלימודי בכל תחומי הדעת, תוך פיתוח וטיפוח היבטים ערכיים.
זהו מבנה פיזי ייעודי שמטרתו לאפשר למידה סדנאית, בה התלמידים עוברים מעמדה לעמדה במהלך יום לימודים ומקבלים ליווי מהמורה בעת הצורך. הלמידה מתבצעת בשיתופיות תוך יצירת ידע ותוצריםקוגניטיביים ופיזיים.

בנוסף, התכנית כוללת הכשרת מורים להוראה בסביבת למידה חדשנית זו.

ארגון סאסא סטון מקדם ומפתח מרחבי למידה חדשניים בבתי הספר שבבתי החולים ברחבי הארץ בעבור הילדים המאושפזים. במסגרת פעילותו הקים ארגון סאסא סטון לאורך השנים האחרונות עשרה מרחבי למידה חדשניים לרווחת הילדים המאושפזים בבתי חולים בישראל ובימים אלו הארגון עובד על הקמת מרחבים נוספים.