EN
HE

ברוכים הבאים

אנא הכניסו פרטיכם לכניסה

פיתוח סגל מקצועי

פיתוח סגל מקצועי

חינוך ילדים מאושפזים דורש יצירת פרופסיה, כ-6 השתלמויות והכשרות מקצועיות מסופקות לצוותי חינוך בבתי החולים בשנה. תחומי ההכשרה מעשירים את הכלים לעבודה עם הילד המאושפז וכוללים בין היתר, הכשרות בתלת מימד, הכשרות באייפד, הכשרות ברובוטיקה.

השתלמויות לבנות השירות הלאומי, מתקיימות כ-4 פעמים בשנה. בהשתלמויות אלה אנו שמים דגש משמעותי על אופן העבודה עם הילד המאושפז ובני משפחתו. מעבר לתכנים המקצועיים הכוללים: הפעלת אתר האינטרנט של סאסא סטון, ניהול בית הספר של אחר הצהריים ורובוטיקה, מוכשרות בנות השירות הלאומי להיבטים סוציו חברתיים ובמקביל מקבלות תמיכה ומטרייה מסאסא סטון כארגון גג.