EN
HE

ברוכים הבאים

אנא הכניסו פרטיכם לכניסה

פיתוח סגל מקצועי

פיתוח סגל מקצועי

חינוך ילדים מאושפזים דורש יצירת פרופסיה, מגוון הכשרות מקצועיות מסופקות לצוותי חינוך בבתי החולים, המדריכים המקצועיים של סאסא סטון ומתנדבי השירות הלאומי של סאסא סטון לאורך השנה. תחומי ההכשרה מעשירים את הכלים לעבודה עם הילד המאושפז וכוללים בין היתר, הכשרות בתלת מימד, הכשרות באייפד, הכשרות ברובוטיקה. במהלך ההשתלמויות אנו שמים דגש משמעותי על אופן העבודה עם הילד המאושפז ובני משפחתו. מעבר לתכנים המקצועיים הכוללים: הפעלת אתר האינטרנט של סאסא סטון, ניהול בית הספר של אחר הצהריים ורובוטיקה, מוכשרים מתנדבי השירות הלאומי להיבטים סוציו חברתיים ומקבלים תמיכה מסאסא סטון כארגון גג.