EN
HE

ברוכים הבאים

אנא הכניסו פרטיכם לכניסה

מי אנחנו

"סאסא ‬סטון" ‬הנו ‬ארגון ‬חינוכי – חברתי ‬השותף לקידום תחום החינוך לילדים המאושפזים בבתי החולים בישראל

  • הארגון פועל בשותפות עם משרד החינוך והמרכזים החינוכיים בבתי החולים ברחבי הארץ.
  • מפעיל מערך מדריכים מקצועיים ומתנדבי שירות לאומי לטובת העשרת יום הלימודים והארכתו.
  • מפתח ומטמיע תכניות וסביבות למידה חדשניות, המשלבות טכנולוגיה בהתאמה לילדים מאושפזים.
  • מעשיר את צוות ההדרכה והצוותים החינוכיים בבתי החולים, בתכנים וכלים חדשניים ללמידה.

סאסא סטון חרט על דגלו לקדם את תחום החינוך לילדים מאושפזים

סאסא סטון הנו ארגון חינוכי-חברתי השותף למשרד החינוך בקידום תחום החינוך לילדים מאושפזים בבתי החולים בישראל. הארגון הוקם ב-2009 ע"י פיליפ (ז"ל) והילדה סטון- מייסדי הארגון ונשיאי הכבוד המשותפים, ונותן מענה באמצעות פעילויות העשרה חווייתיות לכ-140,000 ילדים מאושפזים בשנה ב-41 בתי חולים (כלליים, פסיכיאטריים, שיקומיים וסיעודיים) ברחבי מדינת ישראל.

ארגון 'סאסא סטון' בחר לפתח ולקדם את החינוך ל'חיים בשותפות' כייחודיות ארגונית המושתתת על מציאות חיים מרובת קבוצות זהות, הקיימת בסביבת העבודה החינוכית שבתוך בתי הספר שבבתי החולים. מתוך הייחודיות הארגונית, נגזרת פעילותנו, תוכניות הפעילות המעשירות את הלימוד והפדגוגיה. החיים בשותפות הם ערך מוסף הייעודי והייחודי אשר יוביל את עשייתנו למען הילדים המאושפזים בבתי החולים במדינת ישראל. "חיים בשותפות" בבתי הספר שבבתי חולים מביאים לידי ביטוי את מציאות החיים הנתונה מעצם המפגש היומיומי בין מגוון קבוצות זהות – יהודים דתיים וחילוניים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, ותיקים ועולים, משפחות חד הוריות, מרכז, פריפריה ועוד. קבוצות אלו מקיימות ביניהן דיאלוג ועשייה חינוכית משותפת, בין הצוות חינוכי, התלמידים וההורים.

סאסא ‬סטון ‬פועל ‬ב-41 בתי ‬חולים ‬בישראל