EN
HE

ברוכים הבאים

אנא הכניסו פרטיכם לכניסה

מחוברים – שומרים לך מקום

מחוברים – שומרים לך מקום

תכנית המחברת את הילד המאושפז הכרוני מבית החולים לכתת האם בקהילה באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. התכנית מאפשרת לילדים בזמן אשפוזם להמשיך את הרצף החינוכי פדגוגי חברתי.

שומרים על קשר חברתי
הילד המאושפז הכרוני נוכח בשיעורים ובחיי היום יום בבית הספר בקהילה. מיזם סאסא סטון בשיתוף בית הספר בקהילה ובית הספר במרכז החינוכי, מגיעים לכיתת הילד בקהילה, מסבירים לילדים היכן נמצא חברם ומדוע, ומקבלים את שיתוף הפעולה של הילדים והוריהם. מילת המפתחהמשכיות.

הלימודים ממשיכים כרגיל!
הילד המאושפז הכרוני ממשיך ללמוד עם כיתת האם שלו. שגרת הלימודים ממשיכה יום יום. באמצעות הלפטופ והאייפד שולט הילד המאושפז על מצלמה ובוחר היכן ברצונו להתמקד בכל זמן נתון: בלוח, במורה, בחבריו לכיתה.

שיתופי פעולה בין בתי ספר
צוות בית הספר בקהילה וצוות בית הספר בבית החולים משתפים פעולההקשר בין השניים מעמיק. בית הספר בקהילה לוקח אחריות גם בעת אשפוז.