EN
HE

ברוכים הבאים

אנא הכניסו פרטיכם לכניסה

אתר האינטרנט של סאסא סטון

אתר האינטרנט של סאסא סטון

אתר האינטרנט של סאסא סטון מהווה פלטפורמה תכנית עבור כלל הילדים המאושפזים בישראל.
האתר מהווה מקור של ידע מונגש לילדים בתחומי הרפואה השונים כגון: פרוצודורות רפואיות ומחלות שכיחות, מקור לחומרי לימוד מאתרי למידה מפולחים על פי שכבות הגיל הניתנים לסאסא כתרומה מהחברות המובילות במשק כגון מט"ח, גלים, בריינפופ, הנגשה של מורים פרטיים ע"פ צורכי דיסיפלנות הלימוד השונות: המורים של סאסא סטון תומכים ע"פ הצורך האישי של הילד המאושפז, גילו ותחומי הלימוד הנדרשים באמצעות מערכת און-ליין סינכרונית.

בזכות השירות ילדים מאושפזים מגשרים ילדים מאושפזים על הפערים הלימודיים בהצלחה!