EN
HE

ברוכים הבאים

אנא הכניסו פרטיכם לכניסה

פרס סאסא סטון לספרות ילדים 2022

ברכות לזוכים ב"פרס סאסא סטון לספרות ילדים" על שם פיליפ ז"ל והילדה סטון לשנת 2022!

הספר הזוכה "המפלצות של נועם", הוצאת טל מאי וידיעות ספרים – כתב ואייר רמי טל

הזוכה במפעל חיים מטעם פרס סאסא סטון לספרות ילדים – לאה נאור

פרס מצוינות ספרותית לספר "המתנה המושלמת" מהוצאת זברה – כתב ואייר אביאל בסיל

הפרסים הוענקו לזוכים המוכשרים בטקס חגיגי במעמד שר התרבות והספורט חילי טרופר

בתמונה – זוכי פרס סאסא סטון לספרות ילדים ע"ש פיליפ ז"ל והילדה סטון לשנת 2022 – רמי טל, אביאל בסיל ולאה נאור, לצד שר התרבות והספורט חילי טרופר והנהלת סאסא סטון – רוברט זינגר, סוניה גומס דה מסקיטה ואתי אבני.

 

זוכות פרס סאסא סטון לספרות ילדים על שם פיליפ ז"ל והילדה סטון לשנת 2021:

בתמונה- זוכות פרס סאסא סטון לספרות ילדים על שם פיליפ ז"ל והילדה סטון לשנת 2021- יעל אלברט ואיריס ארגמן – על הספר "חדר הפלאות של סבתא מאשה", וגלילה רון פדר עמית על פרס מפעל חיים, לצד שר התרבות והספורט חילי טרופר, נציגת סגל השופטות ליהיא לפיד, והנהלת סאסא סטון- רוברט זינגר וסוניה גומס דה מסקיטה.

 

להלן תקנון הפרס לשנת 2022:

 

תקנון פרס סאסא סטון לספרות ילדים על שם פיליפ ז"ל והילדה סטון לשנת 2022

 

 הפרס:

א. מטרת פרס סאסא סטון לספרות ילדים הינה לעודד ולתמוך ביצירה ספרותית איכותית בעברית ובעשייה ספרותית בישראל, באמצעות הענקת פרס שנתי ליצירה נבחרת בתחום ספרות הילדים ופרס מפעל חיים.

ב. פרס סאסא סטון לספרות ילדים הוא פרס שנתי, והוא יחולק אחת לשנה בחסות סאסא סטון.

ג. פרס סאסא סטון לספרות ילדים מוענק בשני מסלולים נפרדים:

מסלול א':  פרס ליוצרי יצירה ספרותית בתחום ספרות ילדים מאוירת (70 אלף שקל שיחולקו שווה בשווה בין המחבר למאייר)

מסלול ב': פרס מפעל חיים בתחום ספרות ילדים מאוירת (25 אלף שקלים)

 

  1. הגדרות:

מו"ל: יחיד או תאגיד שהוציא לאור לפחות שלושה ספרים בשנה האחרונה בפורמט מודפס, והודפס במהדורה של לפחות 500 עותקים.

יצירה ספרותית בספרות ילדים מאוירת: יצירת פרוזה לילדים מלווה באיורים, שיצאה במקורה בשפה העברית, בפורמט של ספר מודפס.

יצירה ספרותית בהוצאה עצמית: יצירת ספרותית מקורית לילדים מלווה באיורים בשפה העברית באורך 2,500 מילים לפחות, אשר הוצאה לאור על ידי יחיד או תאגיד שאינו עונה על קריטריונים של מו"ל.

 

  1. חבר השופטים:

א. זהות השופטים תישאר חסויה עד למועד טקס ההכרזה על הזוכים בפרס.

ב. השופטים יחתמו עם מינויים על טופס סודיות וטופס אי-ניגוד עניינים.

ג. ישיבות חבר השופטים יתקיימו במשרדי סאסא סטון, אך חבר השופטים יפעל באופן  עצמאי ללא מעורבות של העירייה או מי מטעמה.

ד. חבר השופטים לפרס לספרות ילדים מאוירת יכלול יו"ר ושלושה שופטים.

ה. לקולו של היו"ר לא תינתן עדיפות יתרה על קולם של שאר השופטים.

ו. חבר השופטים יבחר את הזוכה במסלול פרס מפעל חיים לספרות ילדים מאוירת.

ז. ההכרעה על הזוכים בפרס תתקבל פה אחד או בהצבעה, ברוב קולות.

ח. על השופטים לדון ביצירות עד להכרעה על זוכה אחד. הפרס הראשון לא יחולק בין שתי יצירות זוכות.

ט.  ועדות השיפוט תנמקנה את הבחירות בזוכים בכתב. הנימוקים יוצגו לציבור ובטקס הפרס.

י. ועדת השיפוט תכריע באותו האופן המצוין לעיל גם על הזוכה בפרס מפעל חיים לספרות ילדים מאוירת.

 

  1. תנאי סף:

א. תנאי סף – כלליים:

א.1. היצירה הינה יצירה ספרותית כהגדרתה לעיל.

א.2. היצירה ראתה אור בין ה-1 במרץ של השנה הקודמת (2021) ל-31 במרץ של השנה הנוכחית (2022).

א.3. מחבר היצירה הספרותית בעודו בחיים במועד הגשת המועמדות לפרס.

א.4. היצירה תוגש בשלושה עותקים מודפסים וכרוכים בפורמט של ספר, שלא יוחזרו ויחולקו בבתי הספר שבבתי החולים ברחבי הארץ.

א.5. בכל מועמדות יש להגיש יחד עם משלוח הספרים את הפרטים הבאים- שם הספר, שם הסופר, שם המאייר, מייל השולח ומספר טלפון.

א.6 הגשת המועמדות תהיה כפופה למילוי הוראות כפי שיפורסמו בקול קורא בתקשורת ובאתר האינטרנט של סאסא סטון- על הספרים להישלח באמצעות שליח לכתובת – חל"צ סאסא סטון, דרך מנחם בגין 144, קומה 39, מגדל משרדים מידטאון תל אביב. בשלושה עותקים לא יאוחר מהתאריך 10.6.2022. שעות פעילות המשרד 11:00-17:00.

 

ב. תנאי סף להגשת מועמדות לפרס למחבר יצירה ספרותית מקורית

ב.1. היצירה הספרותית תוגש לפרס על ידי מו"ל או על ידי הוצאה עצמית כמוגדר לעיל. ההגשה תתבצע בהתאם לפרטים שמופיעים בקול הקורא בתקשורת ובאתר האינטרנט של סאסא סטון ובצרוף פרטי התקשרות.

ב.2. מו"ל או הוצאה עצמית יהיו רשאים להגיש למועמדות לפרס לא יותר מ-3 יצירות ספרותיות שונות בכל שנה.

 

ג. תנאי סף להגשת מועמדות לפרס מפעל חיים בתחום ספרות ילדים מאויירת

ג.1 את שמות המועמדים יש לשלוח במייל המצורף כפי שפורסם בקול הקורא בתקשורת ובאתר הפרס sasasetton@gmail.com . על השמות להגיע למשרדי סאסא סטון עד לתאריך 10.6.2022

 

 

  1. כללי

א. הזוכים בפרסים והשופטים בקטגוריות הפרס יתחייבו להגיע למעמד טקס חלוקת הפרס. תאריך הטקס יפורסם בהתראה מספקת של סאסא סטון.

ב. הזוכים במסלול ספרות ילדים מאוירת יתחייבו לשלושה מפגשים במחלקות הילדים בבתי החולים ברחבי הארץ ו/או במוסדות חינוך אחרים בהם פועלת סאסא סטון. אורך המפגשים הינו שעה כל אחד (60 דקות) והוא יתקיים בבית חולים או מוסד חינוכי במרחק סביר ממקום מגוריהם של הזוכים.

 

 

כתובת מייל לפניות ולהגשת מועמדים לפרס מפעל חיים: sasasetton@gmail.com

טלפון משרדי סאסא סטון: 03-7553399