EN
HE

ברוכים הבאים

אנא הכניסו פרטיכם לכניסה

פרס סאסא סטון לספרות ילדים

פרס סאסא סטון לספרות ילדים לשנת 2023 גאה להכריז על שבעת המועמדים הסופיים:

"הרשימה הקצרה"

 

שבעת ספרי הילדים שנכנסו ל"רשימה הקצרה" בפרס סאסא סטון לספרות ילדים לשנת 2023:

בארץ השמיכה – כתבה ואיירה: נטלי בלהסן, הוצאת כנפיים

שושנה חיפושית הזבל המשועממת – כתבה ואיירה: אורית ברגמן, הוצאת אגם

סתם שדה ריק – כתבה: תמר וייס-גבאי, איירה: בלה פוטשבוצקי, הוצאת כנרת זמורה דביר

סיפורים מן השדות – כתב: אבנר וישניצר, אייר: שגיא אשין, הוצאת טל-מאי

עדה פישמן מימון, מתוך סדרת "הישראליות" – כתבה: לאה נאור, איירה: תמר קנובל, הוצאת צלטנר

פרחים למשורר הלאומי – כתבה: שהם סמיט, איירה: ולי מינצי, הוצאת זמורה ביתן

תקופת האבן של נורי – כתבה: גלית ראב"ד, איירה: כרמל בן עמי, הוצאת כנרת זמורה דביר

 

ארגון סאסא סטון מקדם זו השנה השלישית את "פרס סאסא סטון לספרות ילדים ע"ש פיליפ ז"ל והילדה סטון" לסופרים ומאיירים מובילים בישראל. מטרות הפרס הינן תמיכה בספרות הארצית וקידום היצירה הישראלית בספרות הילדים. הפרס יחולק לסופר/ת והמאייר/ת אשר השפיעו לטובה על התרבות הישראלית. הסופר/ת והמאייר/ת של הספר הזוכה ב"פרס סאסא סטון לספרות ילדים" יזכו כל אחד בסכום של 35,000 ₪. בנוסף, יחולק פרס מפעל חיים על סך 25,000 ₪ לסופר/ת ילדים שיצירתם השפיעה רבות על התרבות הישראלית.

"פרס סאסא סטון לספרות ילדים" על שם פיליפ ז"ל והילדה סטון, נשיאי הכבוד ומייסדי ארגון "סאסא סטון" (SASA Setton), המקדם את תחום החינוך לילדים מאושפזים בבתי ספר שב – 41 בתי החולים ברחבי הארץ, זה למעלה מעשור.

 

סוניה גומס דה מסקיטה, נציגת משפחת התורמים: "אנו מתרגשים להוביל זו השנה השלישית את המיזם החשוב והמשמעותי של פרס סאסא סטון לספרות ילדים ע"ש פיליפ ז"ל והילדה סטון. כיום אנחנו יוצאים עם רשימת שבעת ספרי הילדים המובילים שיצאו לאור השנה והוגשו לפרס, וכל אחד מהם ראוי להיות הספר הזוכה. במיוחד בשנה בה אנו מציינים 75 למדינת ישראל אנחנו שמחים לשים זרקור על סופרים ומאיירים מובילים בתחום ספרות הילדים שאנו מקווים שעליהם יגדל דור העתיד."

 

טקס הענקת פרס סאסא סטון לספרות ילדים לשנת 2023 יתקיים בתאריך 7.11.23 (יום שלישי).

 

___________________________________________________________________________________________________

 

תקנון פרס סאסא סטון לספרות ילדים על שם פיליפ ז"ל והילדה סטון לשנת 2023

 

  1. הגדרות:

ארגון סאסא סטון- "סאסא סטון" הינו ארגון חינוכי – חברתי המקדם את תחום החינוך לילדים המאושפזים ב41 בתי ספר שב41 בתי החולים בישראל.

מו"ל: יחיד או תאגיד שהוציא לאור לפחות שלושה ספרים בשנה האחרונה בפורמט מודפס, והודפס במהדורה של לפחות 500 עותקים.

יצירה ספרותית בספרות ילדים מאוירת: יצירת פרוזה לילדים מלווה באיורים, שיצאה במקורה בשפה העברית, בפורמט של ספר מודפס.

יצירה ספרותית בהוצאה עצמית: יצירת ספרותית מקורית לילדים מלווה באיורים בשפה העברית, אשר הוצאה לאור על ידי יחיד או תאגיד שאינו עונה על קריטריונים של מו"ל.

 

  1. הפרס:

מטרת פרס סאסא סטון לספרות ילדים ע"ש פיליפ ז"ל והילדה סטון, הינה לעודד ולתמוך ביצירה ספרותית איכותית בעברית ולקדם את תחום הספרות והתרבות בישראל, באמצעות הענקת פרס שנתי ליצירה אחת נבחרת בתחום ספרות הילדים ופרס נוסף על מפעל חיים. הפרס יחולק אחת לשנה בחסות סאסא סטון, והוא מוענק בשני מסלולים נפרדים:

מסלול א':  פרס ליצירה ספרותית בתחום ספרות ילדים מאוירת ( 70  אלף שקל שיחולקו שווה בשווה בין המחבר למאייר)

מסלול ב': פרס מפעל חיים בתחום ספרות ילדים מאוירת (25 אלף שקל)

 

3. חבר השופטים:

א. זהות השופטים תישאר חסויה עד למועד טקס ההכרזה על הזוכים בפרס.

ב. השופטים יחתמו עם מינויים על טופס סודיות וטופס אי-ניגוד עניינים.

ג. חבר השופטים יפעל באופן עצמאי ללא משוא פנים וללא שיקולים זרים.

ד. חבר השופטים לפרס לספרות ילדים מאוירת ולפרס מפעל חיים יכלול את יו"ר חבר השופטים ושלושה שופטים.

ה. ההכרעה על הזוכים בפרס תתקבל פה אחד או ברוב קולות.

ו. במקרה של שוויון קולות בין ארבעת השופטים, קולו של היו"ר יכריע.

ז.  ועדות השיפוט תנמקנה את הבחירות בזוכים בכתב. הנימוקים יוצגו לציבור ובטקס הפרס.

ח. ליו"ר חבר השופטים שמורה הזכות הבלעדית להכריע בפני כל עניין שעלה ואינו מפורט בתקנון זה.

 

4. תנאי סף:

א. תנאי סף – כלליים:

א.1. היצירה הינה יצירה ספרותית כהגדרתה לעיל.

א.2. היצירה ראתה אור בין ה-1 במרץ של השנה הקודמת (2022) ל-31 במרץ של השנה הנוכחית (2023) .

א.3. מחבר היצירה הספרותית בעודו בחיים במועד הגשת המועמדות לפרס.

א.4. היצירה תוגש בשלושה עותקים מודפסים וכרוכים בפורמט של ספר, שלא יוחזרו ויחולקו בבתי הספר שבבתי החולים ברחבי הארץ.

א.5. בכל מועמדות יש להגיש יחד עם משלוח הספרים את הפרטים הבאים- שם הספר, שם הסופר, שם המאייר, מייל השולח ומספר טלפון.

ב. תנאי סף להגשת מועמדות לפרס ליצירה ספרותית מקורית ולפרס מפעל חיים

ב.1. היצירה הספרותית תוגש לפרס על ידי מו"ל או על ידי הוצאה עצמית כמוגדר לעיל. ההגשה תתבצע בהתאם לפרטים שמופיעים בקול הקורא בתקשורת ובאתר האינטרנט של סאסא סטון ובצרוף פרטי התקשרות.

ב.2. מו"ל או הוצאה עצמית יהיו רשאים להגיש למועמדות לפרס לא יותר מ-3 יצירות ספרותיות שונות בכל שנה.

 

5. כללי

א. הזוכים בפרסים והשופטים בקטגוריות הפרס יתחייבו להגיע למעמד טקס חלוקת הפרס. תאריך הטקס יפורסם מבעוד מועד על ידי סאסא סטון.

ב. הזוכים במסלול ספרות ילדים מאוירת יתחייבו לשלושה מפגשים במחלקות הילדים בבתי החולים ברחבי הארץ ו/או במוסדות חינוך אחרים בהם פועלת סאסא סטון. אורך כל מפגש הינו שעה אחת, והוא יתקיים בבית חולים או מוסד חינוכי במרחק סביר ממקום מגוריהם של הזוכים.

ג. הגשת המועמדות לפרס יצירה ספרותית תהיה כפופה למילוי הוראות כפי שיפורסמו בקול קורא בתקשורת ובאתר האינטרנט של סאסא סטון- על הספרים להמסר ידנית למשרדי הארגון בכתובת – חל"צ סאסא סטון, דרך מנחם בגין 144, קומה 39, מגדל משרדים מידטאון תל אביב. בשלושה עותקים החל מהתאריך 13.4.23 ולא יאוחר מהתאריך 10.6.2023. שעות פעילות המשרד 10:00-17:00.

ד.  את שמות המועמדים לפרס מפעל חיים יש לשלוח במייל המצורף כפי שפורסם בקול הקורא בתקשורת ובאתר הארגון sasasetton@gmail.com .  על השמות כולל פרטי יצירת קשר של הממליץ להגיע למשרדי סאסא סטון עד לתאריך 10.6.2023.

 

כתובת מייל לפניות ולהגשת מועמדים לפרס מפעל חיים: sasasetton@gmail.com

טלפון משרדי סאסא סטון: 03-7553399

 


ברכות לזוכים ב"פרס סאסא סטון לספרות ילדים" על שם פיליפ ז"ל והילדה סטון לשנת 2022!

הספר הזוכה "המפלצות של נועם", הוצאת טל מאי וידיעות ספרים – כתב ואייר רמי טל

הזוכה במפעל חיים מטעם פרס סאסא סטון לספרות ילדים – לאה נאור

פרס מצוינות ספרותית לספר "המתנה המושלמת" מהוצאת זברה – כתב ואייר אביאל בסיל

הפרסים הוענקו לזוכים המוכשרים בטקס חגיגי במעמד שר התרבות והספורט חילי טרופר

בתמונה – זוכי פרס סאסא סטון לספרות ילדים ע"ש פיליפ ז"ל והילדה סטון לשנת 2022 – רמי טל, אביאל בסיל ולאה נאור, לצד שר התרבות והספורט חילי טרופר והנהלת סאסא סטון – רוברט זינגר, סוניה גומס דה מסקיטה ואתי אבני.

 

זוכות פרס סאסא סטון לספרות ילדים על שם פיליפ ז"ל והילדה סטון לשנת 2021:

בתמונה- זוכות פרס סאסא סטון לספרות ילדים על שם פיליפ ז"ל והילדה סטון לשנת 2021- יעל אלברט ואיריס ארגמן – על הספר "חדר הפלאות של סבתא מאשה", וגלילה רון פדר עמית על פרס מפעל חיים, לצד שר התרבות והספורט חילי טרופר, נציגת סגל השופטות ליהיא לפיד, והנהלת סאסא סטון- רוברט זינגר וסוניה גומס דה מסקיטה.