EN
HE

ברוכים הבאים

אנא הכניסו פרטיכם לכניסה

למען הטוב המשותף

למען הטוב המשותף 

מרחבי הלמידה נתרמו באהבה לילדים המאושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ ולמען הטוב המשותף על ידי הסטודנטים לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך בסמינר הקיבוצים. במסגרת הקורס: "עיצוב למידה במרחב ההיברידי" . מנחת הקורס: ד"ר יעל יונדלר, ראש התכנית – ד"ר בטי שרייבר.

לכניסה למרחבי הלמידה לחצו על התמונה:

"לקדם אנשים למיטבם מתוך הקפדה על כבוד האדם ועל פתיחות דעת, מתוך זיקה לסגולי שבאישיות ולמעולה שבתרבות, ולקראת חיים אוטונומיים ומלאים של התפתחות, הגשמה עצמית ושותפות הוגנת ופורייה בחברה" (נמרוד אלוני)