EN
HE

ברוכים הבאים

אנא הכניסו פרטיכם לכניסה

פרס סאסא סטון לספרות ילדים

פרס סאסא סטון לספרות ילדים
מיזם "פרס סאסא סטון לספרות ילדים" מזמין אתכם להגיש ספרי ילדים שראו אור במהלך 2020-2021

ארגון סאסא סטון החל משנה זו, יעניק את "פרס סאסא סטון לספרות ילדים" לסופרים ומאיירים מובילים בישראל. השנה החולפת, שהייתה מאתגרת לתרבות מאין כמותה, תהיה יריית הפתיחה לעוד שנים רבות קדימה של קידום היצירה הישראלית בספרות הילדים. מטרת הפרס היא לתמוך בספרות הארצית והוא יחולק לסופר/ת ולמאייר/ת אשר השפיעו לטובה על התרבות הישראלית.
הסופר/ת והמאייר/ת של הספר הזוכה ב"פרס סאסא סטון לספרות ילדים" יזכו כל אחד בסכום של 35,000 ₪.
בנוסף יחולק פרס מפעל חיים על סך 25,000 ₪ לסופר/ת ילדים שיצירתם השפיעה רבות על התרבות הישראלית.
"פרס סאסא סטון לספרות ילדים" על שם פיליפ ז"ל והילדה סטון, נשיאי הכבוד ומייסדי ארגון "סאסא סטון" (SASA Setton) המקדם את תחום החינוך לילדים מאושפזים בכ-40 בתי חולים ברחבי הארץ, מזה עשור. פיליפ סטון ז"ל נפטר השנה ולזכרו הקימה רעייתו, הגברת הילדה סטון, את פרס סאסא סטון לספרות ילדים בישראל.
על הספרים להישלח באמצעות שליח לכתובת – חל"צ סאסא סטון, דרך מנחם בגין 144, קומה 39, מידטאון תל אביב, בשני עותקים לא יאוחר מתאריך 1.5.2021. טלפון לתיאום: 03-7553408

 

 

תקנון פרס סאסא סטון לספרות ילדים

1.הפרס:
א. מטרת פרס סאסא סטון לספרות ילדים הוא לעודד ולתמוך ביצירה ספרותית איכותית בעברית ובעשייה ספרותית בישראל, באמצעות הענקת פרס שנתי לכמה יצירות נבחרות בתחום ספרות הילדים.
ב. פרס סאסא סטון לספרות ילדים הוא פרס שנתי, והוא יחולק אחת לשנה בחסות סאסא סטון.
ג. פרס סאסא סטון לספרות ילדים יעניק פרסים בשני מסלולים נפרדים:
מסלול א': פרס ליוצרי יצירה ספרותית בתחום ספרות ילדים מאוירת (70 אלף שקל שיחולקו שווה בשווה בין המחבר למאייר)
מסלול ב': פרס מפעל חיים בתחום ספרות ילדים מאוירת (25 אלף שקלים)

2. הגדרות:
מו"ל: יחיד או תאגיד שהוציא לאור לפחות שלושה ספרים בשנה האחרונה בפורמט מודפס, והודפס במהדורה של לפחות 500 עותקים.
יצירה ספרותית בספרות ילדים מאוירת: יצירת פרוזה לילדים מלווה באיורים, שיצאה במקורה בשפה העברית, בפורמט של ספר מודפס.
יצירה ספרותית בהוצאה עצמית: יצירת ספרותית מקורית לילדים מלווה באיורים בשפה העברית באורך 250 מילים לפחות, אשר הוצאה לאור על ידי יחיד או תאגיד שאינו עונה על קריטריונים של מו"ל.

3. חבר השופטים:
א. זהות השופטים תישאר חסויה עד למועד טקס ההכרזה על הזוכים בפרס.
ב. השופטים יחתמו עם מינויים על טופס סודיות וטופס אי-ניגוד עניינים.
ג. ישיבות חבר השופטים יתקיימו במשרדי סאסא סטון, אך חבר השופטים יפעל באופן עצמאי ללא מעורבות של העירייה או מי מטעמה.
ד. חבר השופטים לפרס לספרות ילדים מאוירת יכלול יו"ר ושלושה שופטים
ה. לקולו של היו"ר לא תינתן עדיפות יתרה על קולם של שאר השופטים.
ו. חבר השופטים יבחר את הזוכה במסלול פרס מפעל חיים לספרות ילדים מאוירת.

ז. ההכרעה על הזוכים בפרס תתקבל פה אחד או בהצבעה, ברוב קולות.
ח. על השופטים לדון ביצירות עד להכרעה על זוכה אחד. הפרס הראשון לא יחולק בין שתי יצירות זוכות.
ט. ועדות השיפוט תנמקנה את הבחירות בזוכים בכתב. הנימוקים יוצגו לציבור ובטקס הפרס.
י. ועדת השיפוט תכריע באותו האופן המצוין לעיל גם על הזוכה בפרס מפעל חיים לספרות ילדים מאוירת.

4. תנאי סף:
א. תנאי סף – כלליים:
א.1. היצירה הינה יצירה ספרותית כהגדרתה לעיל.
א.2. היצירה ראתה אור בין ה-1 בינואר של השנה הקודמת ל-1 במרץ של השנה הנוכחית.
א.3. מחבר היצירה הספרותית בעודו בחיים במועד הגשת המועמדות לפרס.
א.4. היצירה תוגש בשני עותקים מודפסים וכרוכים בפורמט של ספר, שלא יוחזרו.
א.5 הגשת המועמדות תהיה כפופה למילוי הוראות כפי שיפורסמו בקול קורא בתקשורת ובאתר האינטרנט של סאסא סטון- על הספרים להישלח באמצעות שליח לכתובת – חל"צ סאסא סטון, דרך מנחם בגין 144, קומה 39, מגדל משרדים מידטאון תל אביב, בשני עותקים לא יאוחר מתאריך 1.5.2021. טלפון לתיאום: 03-7553408

ב. תנאי סף להגשת מועמדות לפרס למחבר יצירה ספרותית מקורית
ב.1. היצירה הספרותית תוגש לפרס על ידי מו"ל או על ידי הוצאה עצמית כמוגדר לעיל. ההגשה תתבצע בהתאם לפרטים שמופיעים בקול הקורא בתקשורת ובאתר האינטרנט של סאסא סטון ובצרוף פרטי התקשרות.
ב.2. מו"ל או הוצאה עצמית יהיו רשאים להגיש למועמדות לפרס לא יותר מ-3 יצירות ספרותיות שונות בכל שנה.

ג. תנאי סף להגשת מועמדות לפרס מפעל חיים בתחום ספרות ילדים מאויירת
ג.1 את שמות המועמדים יש לשלוח במייל המצורף כפי שפורסם בקול הקורא בתקשורת ובאתר הפרס. על השמות להגיע למשרדי סאסא סטון עד לתאריך 1.6.2021

5. כללי
א. הזוכים בפרסים והשופטים בקטגוריות הפרס יתחייבו להגיע למעמד טקס חלוקת הפרס. תאריך הטקס יפורסם בהתראה מספקת של סאסא סטון.
ב. הזוכים במסלול ספרות ילדים מאוירת יתחייבו לשלושה מפגשים במחלקות הילדים בבתי החולים ברחבי הארץ ו/או במוסדות חינוך אחרים בהם פועלת סאסא סטון. אורך המפגשים הינו שעה כל אחד (60 דקות) והוא יתקיים בבית חולים או מוסד חינוכי במרחק סביר ממקום מגוריהם של הזוכים.
ג. הספרים שיתמודדו בפרס יחולקו בתום התחרות לילדים מאושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ.

כתובת מייל לפניות ולהגשת מועמדים לפרס מפעל חיים:
office@sasako.org.il